Kapitálové aj investičné životné poistenie majú dva ciele. V prvom rade sa jedná o životné poistenie, to znamená, že oba produkty vám poskytujú poistnú ochranu, ak by sa vám niečo stalo. Druhým cieľom je sporeniezhodnocovanie vašich úspor. A tu prichádza odlišnosť.

Pri investičnom životnom poistení sa časť sumy, ktorú do produktu vkladáte, použije na investovanie. Vy sami si zvolíte investičnú stratégiu, čím môžete ovplyvniť aj výšku konečných výnosov. Pri odvážnejšej investičnej stratégii je tento produkt rizikovejší, ale na druhej stane môže dlhodobo ponúknuť zaujímavé zhodnotenie. Investičné stratégie môžete aj priebežne meniť. Nevýhodou je, že tu nemáte garantovanú poistnú čiastku pri dožití.

Sporiť a zhodnocovať si budete aj pri kapitálovom životnom poistení, ale tu ide o konzervatívnejšie investovanie. Poisťovňa vám garantuje určité zhodnotenie vašich úspor. Keďže je to garantované zhodnotenie, poisťovne vaše financie investujú do istejších nástrojov s nižším zhodnotením. Vy navyše nemôžete nijak ovplyvniť, do čoho poisťovňa investuje. Je to plne v jej rukách.

Kapitálové a investičné životné poistenie sa líši najmä v možnostiach investovania a zhodnocovania.

Ak si chcete porovnať aktuálne investičné a kapitálové životné poistenia na trhu, navštívte FinGO porovnávač.