Bankopoistenie, alebo jednoducho poistenie splácania úveru, je forma zabezpečenia úveru v banke, ktorá ho poskytla. Na rozdiel od životného poistenia je však v prípade poistnej udalosti (napr. smrť, invalidita alebo práceneschopnosť), plnenie z poistenia poskytnuté buď priamo banke na splatenie celého či časti úveru, alebo sa z poistenia určitú dobu uhrádza splátka hypotéky.

Inými slovami, bankopoistenie prioritne chráni pohľadávky banky.

Ak máte samostatnú poistku uzavretú mimo zmluvy o hypotéke, v prípade poistnej udalosti sa rozhodujete vy sami (alebo vami oprávnená osoba), ako naložíte s peniazmi z poistenia. Napríklad v prípade smrti dlžníka sa oprávnená osoba môže rozhodnúť, či peniaze z poistky použije na splatenie úveru, alebo radšej na iné nevyhnutné účely a úver bude ďalej splácať.