Životné poistenie je akýmsi zabezpečením hlavne  vás a vašej rodiny pre prípad nešťastných a neočakávaných udalostí. Má zmierniť následky aspoň po finančnej stránke. Pred nástrahami tohto sveta nikto nie je imúnny a komukoľvek sa môže čokoľvek prihodiť. Práve preto sa dá povedať, že životné poistenie sa oplatí každému a predovšetkým tým, na ktorých príjme závisia aj ďalší ľudia.

Ak uvažujete o životnom poistení, treba sa zamyslieť aj nad tým, či chcete životné poistenie so sporením, alebo len rizikové poistenie. Hoci súčasné trendy sa uberajú smerom k rizikovému životnému poisteniu, investičné alebo kapitálové životné poistenie má minimálne jednu výhodu. Ak si dojednáte oslobodenie od platenia poistného, v prípade invalidity dosporí za vás poisťovňa. Takto má klient v prípade dožitia sa nasporený aj prípadný kapitál na dôchodok. Rizikové životné poistenie v sebe zahŕňa len krytie poistných rizík, ale na druhej strane je preto aj lacnejšie.