Stavebné sporenie prešlo od 1.1.2019 výraznými zmenami a dnes je na zváženie, komu sa stále oplatí.

Maximálna suma štátnej prémie sa zvýšila zo 66,39 eur na 70 eur, ale počíta sa len ako 2,5 % z ročných vkladov (predtým to bolo až 5 %).

Taktiež už prémiu nedostane každý. Stanovila sa maximálna hranica príjmu a to 1,3 násobok priemernej mzdy.

V praxi to znamená, že stavebné sporenie je produkt pre ľudí, ktorí na jednej strane zarábajú menej, ale zároveň si musia sporiť väčšiu sumu. Štátna prémia je preto už menej atraktívna.

Ďalšia dôležitá zmena je v tom, že ste stratili nárok na štátnu prémiu pri čerpaní medziúveru. Doteraz to boli práve medziúvery, ktoré tvorili väčšinu úverov stavebných sporiteľní.

Čo sa týka úrokových sadzieb, stavebné sporenie má síce celkom vysoké úroky, ale najmä prvý rok. Problém sú aj vysoké administratívne poplatky. Produkt má stále svoje miesto na trhu, ale vzhľadom na nové obmedzenia existujú aj lepšie možnosti, ako investovať.