Ako dať výpoveď PZP z dôvodu predaja vozidla?

Keď podávate výpoveď PZP z dôvodu predaja vozidla, výhodou je, že nie ste obmedzení žiadnymi lehotami. Výpoveď teda môžete podať kedykoľvek a platnosť nadobúda v deň prepisu na technickom preukaze. V týchto situáciách už mnohé poisťovne akceptujú aj naskenovanú výpoveď zaslanú elektronicky, ale tá musí byť podpísaná poistníkom. Ak dávate výpoveď PZP z dôvodu predaja vozidla, poisťovňa vám akceptuje […]

Čítať viac

Ako dať výpoveď PZP

Výpoveď nemôžete dať bezdôvodne kedykoľvek, musíte mať na to dôvod, alebo to musíte urobiť vo vymedzenej lehote. Poďme najskôr k lehotám. Po uzavretí poistnej zmluvy máte dva mesiace na odstúpenie od poistnej zmluvy. Po každej poistnej udalosti máte lehotu jedného mesiaca, aby ste si overili, či poisťovňa koná pri poistnej udalosti podľa vašich očakávaní a na základe […]

Čítať viac

Čo mi hrozí za nezaplatenie PZP

V princípe môžu nastať dve situácie. Jedna je taká, že máte zmluvu o poistení, ktorá však nie je zaplatená. Ak nastane poistná udalosť, poisťovňa túto poistnú udalosť síce uhradí poškodenému, ale od vás bude tieto náklady vymáhať, alebo aspoň časť z nich. Druhá možnosť je, že nie ste vôbec poistený. Potom vám hrozí sankcia od štátu a v prípade […]

Čítať viac

Čo kryje povinné zmluvné poistenie

Rozsah toho, čo kryje povinné zmluvné poistenie, upravuje zákon. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že sú to výdavky, ktoré ste spôsobili tretím osobám. Poškodený má nárok od poisťovne na úhradu škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou, ďalej úhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ale napríklad aj preplatenie nákladov spojených s právnym zastupovaním. PZP kryje […]

Čítať viac

Čo nekryje povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie nekryje vo všeobecnosti škody, ktoré si spôsobíte sami. Či už ide o poškodenie vozidla, alebo náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou. Z PZP sa dajú uhradiť len také výdavky, ktoré spôsobíte niekomu inému. Ak si poškodíte svoje auto vlastnou vinou a nechce sa vám platiť za opravy z úspor, potrebujete mať uzatvorené havarijné poistenie, resp. pripoistenia […]

Čítať viac

Čo je PZP?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vedením motorového vozidla. Náležitosti týkajúce sa PZP upravuje zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Podľa tohto zákona má každý držiteľ motorového vozidla s evidenčným číslom povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla. Ak […]

Čítať viac

Ako získať najlacnejšie poistenie auta

Najlacnejšie poistenie auta viete nájsť tak, že budete sondovať po rôznych porovnávačoch, prípadne si priamo obeháte všetky poisťovne (alebo váš maklér). Takto sa dá nájsť najlacnejšie poistenie. Na druhej strane vaším primárnym cieľom nie je poistiť sa čo najlacnejšie, ale tak, aby ste získali najvyššiu možnú hodnotu za peniaze, ktoré dávate poisťovni. Takto zistíte, že […]

Čítať viac

Cestovné poistenie a rizikové športy

Poisťovne si rizikové športy definujú veľmi rozdielne. To znamená, že ak raftovanie jedna poisťovňa považuje za rizikový šport, iná nemusí. Vo všeobecnosti však platí, že bežné rekreačné športy, ako sú lyžovanie v zahraničí alebo vychádzky do hôr, sú zahrnuté už v základom balíku poistenia. Pri rizikovejších aktivitách, ako je napríklad potápanie sa do väčšej hĺbky, sa už […]

Čítať viac

Čo zahŕňa cestovné poistenie?

Základom je úhrada liečebných nákladov v zahraničí, ktoré sa stanú pri úraze, bolesti alebo pri ochorení. (Je potrebné si však dávať pozor na chronické ochorenia, ktoré sú vo výlukách. Alebo si ich môžete pripoistiť). Tieto zahŕňa každé cestovné poistenie. Okrem toho sa môžete pripoistiť aj na iné riziká, ako je úraz, ukradnutie batožiny, storno dovolenky, právne […]

Čítať viac

Kedy sa oplatí dlhodobé cestovné poistenie?

Dlhodobé cestovné poistenie (alebo celoročné cestovné poistenie) je pre vás vhodné vtedy, ak cestujete do zahraničia niekoľkokrát do roka, či už za prácou, za štúdiom alebo na dlhšiu dovolenku. Oproti krátkodobému cestovnému poisteniu vám prináša niekoľko výhod: Vychádza to lacnejšie, ako keby si uzatvorili napríklad päť krátkodobých cestovných poistení. Je pre vás jednoduchšie, ak budete […]

Čítať viac