Základom je úhrada liečebných nákladov v zahraničí, ktoré sa stanú pri úraze, bolesti alebo pri ochorení. (Je potrebné si však dávať pozor na chronické ochorenia, ktoré sú vo výlukách. Alebo si ich môžete pripoistiť). Tieto zahŕňa každé cestovné poistenie. Okrem toho sa môžete pripoistiť aj na iné riziká, ako je úraz, ukradnutie batožiny, storno dovolenky, právne služby alebo zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobíte niekomu inému. Takéto pripoistenia sú odporúčané.

Cestovné poistenie pokrýva najmä liečebné náklady, ktoré vzniknú pri úraze, bolesti či pri ochorení.

V liečebných nákladoch býva zahrnutá aj repatriácia zvyškov tela, ale poistné plnenie za smrť (ako aj trvalé následky úrazu) je kryté v úrazovom pripoistení.

Niektorí ľudia sa spoliehajú len na Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý platí v štátoch EÚ. Jeho problém je ale v tom, že vám ho akceptujú len v zariadeniach, ktoré patria do systému verejného zdravotníctva a musíte si doplatiť spoluúčasť. Tiež ním nie je krytá nadštandardná lekárska starostlivosť alebo repatriácia a pod. Na druhej strane sa vzťahuje na chronické ochorenia, ktoré zase nepokrýva komerčné poistenie.