Výpoveď životného poistenia sa riadi podľa Občianskeho zákonníka a môžete ju podať tak, že poisťovni doručíte podpísanú výpoveď poistnej zmluvy. Pri výpovedi životnej poistky musíte dať výpoveď aspoň šesť týždňov pred výročím zmluvy. Taktiež máte možnosť odstúpiť od novo uzatvorenej poistnej zmluvy do 30 dní. Ďalšie prípady výpovede upravujú poistné podmienky.

Ešte treba dodať, že nie vždy sa oplatí zrušiť životnú poistku. Najmä v prípade poistení, ktoré máte aj so sporením. Vtedy sa vám môže totiž stať, že prídete o časť už nasporených prostriedkov. Napríklad prvé dva roky sa vám to neoplatí, pretože vám poisťovňa nevyplatí vôbec nič. Čím dlhšie poistná zmluva trvá, tým je poplatok za zrušenie, tzv. odkupný poplatok, nižší. Preto niekedy stačí urobiť len audit poistky a aktualizovať jednotlivé poistné krytia.