Ako funguje zrušenie životnej poistky?

Výpoveď životného poistenia sa riadi podľa Občianskeho zákonníka a môžete ju podať tak, že poisťovni doručíte podpísanú výpoveď poistnej zmluvy. Pri výpovedi životnej poistky musíte dať výpoveď aspoň šesť týždňov pred výročím zmluvy. Taktiež máte možnosť odstúpiť od novo uzatvorenej poistnej zmluvy do 30 dní. Ďalšie prípady výpovede upravujú poistné podmienky. Ešte treba dodať, že […]

Čítať viac

Ako dať výpoveď PZP z dôvodu predaja vozidla?

Keď podávate výpoveď PZP z dôvodu predaja vozidla, výhodou je, že nie ste obmedzení žiadnymi lehotami. Výpoveď teda môžete podať kedykoľvek a platnosť nadobúda v deň prepisu na technickom preukaze. V týchto situáciách už mnohé poisťovne akceptujú aj naskenovanú výpoveď zaslanú elektronicky, ale tá musí byť podpísaná poistníkom. Ak dávate výpoveď PZP z dôvodu predaja vozidla, poisťovňa vám akceptuje […]

Čítať viac

Ako dať výpoveď PZP

Výpoveď nemôžete dať bezdôvodne kedykoľvek, musíte mať na to dôvod, alebo to musíte urobiť vo vymedzenej lehote. Poďme najskôr k lehotám. Po uzavretí poistnej zmluvy máte dva mesiace na odstúpenie od poistnej zmluvy. Po každej poistnej udalosti máte lehotu jedného mesiaca, aby ste si overili, či poisťovňa koná pri poistnej udalosti podľa vašich očakávaní a na základe […]

Čítať viac