Havarijné poistenie je drahšie ako povinné zmluvné poistenie. Dôvodom je väčšia pravdepodobnosť, že vznikne škoda na vašom aute – či už vaším pričinením alebo pričinením niekoho iného, kto si neuzná zavinenie (havarijné poistenie), než že škodu spôsobíte niekomu inému (PZP).

Cena havarijného poistenia závisí od konkrétneho auta. Môže sa pohybovať v sume od 100 do niekoľko tisíc eur ročne. Samotnú cenu ovplyvňuje niekoľko kritérií. Medzi tie patria predovšetkým hodnota auta (ktorú určujú hlavne model, značka a výbava) a región, kde je auto prihlásené, ale aj výška spoluúčasti, územná platnosť, vek vozidla, škodovosť klienta alebo aj to, aké asistenčné služby sú súčasťou poistenia. Všeobecne platí, že čím je väčšia územná platnosť, vyššia hodnota auta alebo menší podiel spoluúčasti, tým vyššia je cena poistného.

O cene havarijného poistenia rozhoduje najmä hodnota auta a región, kde je auto prihlásené.

Značné rozdiely sú aj medzi ponukami poisťovní. Ich balíky môžu obsahovať krytie iných typov rizík, od čoho sa tiež odvíja cena.