Keď podávate výpoveď PZP z dôvodu predaja vozidla, výhodou je, že nie ste obmedzení žiadnymi lehotami. Výpoveď teda môžete podať kedykoľvek a platnosť nadobúda v deň prepisu na technickom preukaze. V týchto situáciách už mnohé poisťovne akceptujú aj naskenovanú výpoveď zaslanú elektronicky, ale tá musí byť podpísaná poistníkom.

Ak dávate výpoveď PZP z dôvodu predaja vozidla, poisťovňa vám akceptuje aj naskenovanú výpoveď.

Ešte predtým však musíte odhlásiť auto na dopravnom inšpektoráte, kde vám do technického preukazu spravia záznam o odhlásení motorového vozidla. K výpovedi potom priložíte aj kópiu technického preukazu, kde je evidentné, že vozidlo bolo odhlásené. Výpoveď teda nie je možné poslať pred odhlásením vozidla.

Samotný formulár výpovede sa dá vygenerovať aj na stránkach poisťovní. Súčasťou výpovede môže byť aj žiadosť o vrátenie zvyšku poistného. Zostatok z poistného vám poisťovňa pošle na bankový účet, ktorý uvediete vo výpovedi.

Kľúčové slová: