Najlacnejšie poistenie auta viete nájsť tak, že budete sondovať po rôznych porovnávačoch, prípadne si priamo obeháte všetky poisťovne (alebo váš maklér). Takto sa dá nájsť najlacnejšie poistenie. Na druhej strane vaším primárnym cieľom nie je poistiť sa čo najlacnejšie, ale tak, aby ste získali najvyššiu možnú hodnotu za peniaze, ktoré dávate poisťovni. Takto zistíte, že v inej poisťovni síce zaplatíte o desať eur ročne viac, ale máte k poisteniu bonusové služby, ktoré majú väčšiu hodnotu ako 10 eur. Môžu to byť napríklad asistenčné služby, prípadne živel alebo lepší servis, tzn. človeka, ktorý sa vám bude o zmluvu starať. Je potrebné si preto dôkladne preštudovať, čo všetko zmluva o PZP obsahuje.

Vaším cieľom by nemalo byť poistiť sa najlacnejšie, ale najlepšie.

Okrem toho sú tu rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú cenu PZP. Je to napríklad vek vozidla, ale aj vek majiteľa, bydlisko, druh vozidla či jeho výkon. Tak napríklad, ak ste mladší vodič, tak zaplatíte viac, pretože sa predpokladá, že ste menej skúsený, čím rastie riziko nehody. Taktiež ak bývate vo väčšom meste, tak si priplatíte. Každá poisťovňa má vlastnú cenotvorbu, čo znamená, že vám môžu vyjsť v rôznych poisťovniach rôzne ceny. Jeden klient so svojím vozidlom môže nájsť najlacnejšie poistenie v jednej poisťovni, kým iný klient s iným vozidlom v nejakej inej poisťovni.

Aby sme to zhrnuli, tak najlacnejšie poistenie nie je najlepšie poistenie a je potrebné prihliadať na rozsah krytia, limity, výluky a podobne.

Kľúčové slová: