Výraz LTV pochádza z amerického loan to value. Používa sa pri hypotékach a ide o pomer výšky úveru a hodnoty založenej nehnuteľnosti, ktorú akceptovala banka.

LTV sa počíta ako percentuálna miera. Tak napríklad LTV 80 % znamená, že výška hypotekárneho úveru pokrýva 80 % hodnoty nehnuteľnosti. Ľudovo sa tomu hovorí aj percento financovania. Napríklad 100-percentná hypotéka znamená, že dostanete hypotéku vo výške 100 % hodnoty nehnuteľnosti.

Pozor! Hodnota nehnuteľnosti nie je to isté, čo cena. Hodnotu určuje znalec a môže sa líšiť od kúpnej ceny nehnuteľnosti. Pokiaľ je kúpna cena nižšia ako znalecká, banka počíta LTV vždy z tej nižšej z hodnôt. Taktiež sa môže stať, že bankový znalec pri tzv. supervízií ( prehodnotení externého posudku) môže bankovú znaleckú cenu ponížiť. V takom prípade opäť banka vychádza zo zníženej znaleckej hodnoty nehnuteľnosti.

Hodnota nehnuteľnosti, ktorá slúži ako zábezpeka pri hypotéke, sa neriadi kúpnou cenou, ale hodnotou, ktorú určí znalecký posudok.

Kľúčové slová: