RPMN je skratka pre ročnú percentuálnu mieru nákladov. Čo to znamená a prečo by vás to malo zaujímať?

Ľudia často pôžičky posudzujú podľa výšky úrokovej sadzby. V skutočnosti zaplatíme pri úveroch viac ako je len istina s úrokom. Finančné inštitúcie účtujú v súvislosti s úverom  rôzne poplatky, ktorých výška sa môže líšiť a ktoré nám vedia konečnú cenu úveru poriadne predražiť. Preto keď porovnávame úvery, mali by sme prihliadnuť aj na RPMN. Ide o úrok, v ktorom sú zahrnuté aj rôzne poplatky spojené s poskytnutím úveru – poplatok za poskytnutie, za podanie návrhu na vklad záložného práva na katastri, odmena znalca za vyhotovenie znaleckého posudku a pod.

V RPMN sú zahrnuté rôzne poplatky spojené s poskytnutím úveru.

RPMN vznikla kvôli tomu, aby sme vedeli objektívnejšie a presnejšie porovnávať úvery. Avšak nie je presne stanovené, čo a v akej výške má byť do tejto miery započítavané a preto sa v určitom ohľade v praxi stáva nepoužiteľnou.

Kľúčové slová: