Čo je bankopoistenie?

Bankopoistenie, alebo jednoducho poistenie splácania úveru, je forma zabezpečenia úveru v banke, ktorá ho poskytla. Na rozdiel od životného poistenia je však v prípade poistnej udalosti (napr. smrť, invalidita alebo práceneschopnosť), plnenie z poistenia poskytnuté buď priamo banke na splatenie celého či časti úveru, alebo sa z poistenia určitú dobu uhrádza splátka hypotéky. Inými slovami, […]

Čítať viac

Čo je investičné životné poistenie?

Ide o kombináciu životného poistenia s investovaním. Funguje tak, že časť sumy, ktorú do produktu vkladáte, sa použije na investovanie do podielových fondov. Sami si viete nastaviť investičnú stratégiu, čím môžete ovplyvniť výšku konečných výnosov. Nevýhodou investičného životného poistenia je, že nemáte garantovanú poistnú čiastku, ktorá vám má byť vyplatená po dožití. Poistnú sumu získate […]

Čítať viac

Čo je kapitálové životné poistenie?

Je to najrozšírenejší druh životného poistenia. Na druhej strane v dnešnej dobe je už veľmi ťažké zohnať kapitálové životné poistenie. Ponúka ich už iba pár poisťovní na Slovensku. Dôvodom je povinnosť poskytovať klientovi garanciu zhodnotenia. Ide teda o kombináciu životného poistenia so sporením. To znamená, že časť poistného ide na krytie poistných rizík a časť […]

Čítať viac

Ako funguje zrušenie životnej poistky?

Výpoveď životného poistenia sa riadi podľa Občianskeho zákonníka a môžete ju podať tak, že poisťovni doručíte podpísanú výpoveď poistnej zmluvy. Pri výpovedi životnej poistky musíte dať výpoveď aspoň šesť týždňov pred výročím zmluvy. Taktiež máte možnosť odstúpiť od novo uzatvorenej poistnej zmluvy do 30 dní. Ďalšie prípady výpovede upravujú poistné podmienky. Ešte treba dodať, že […]

Čítať viac

Ako prebieha vyplatenie poistného plnenia zo životnej poistky pri úmrtí?

Poistné plnenie zo životnej poistky je vyplatené po dožití alebo v prípade poistnej udalosti, ktorou môže byť smrť. V závislosti od typu pripoistení potom aj invalidita, práceneschopnosť, kritická choroba alebo čokoľvek, čo je zahrnuté v poistnej zmluve. Životné poistky sa líšia svojím krytím, ako aj podmienkami, ktoré musia byť splnené, aby došlo k poistnému plneniu. […]

Čítať viac

Čo je kryté v životnom poistení?

To, čo pokryje vaša životná poistka, závisí od konkrétnej poistnej zmluvy. Správne nastavená poistná zmluva by však mala obsahovať aspoň tieto krytia:      Smrť – na takú sumu, aby dokázala pokryť vaše úvery a náklady na pohreb.      Poistenie práceneschopnosti – sociálna poisťovňa vám vyplatí v prípade PN len časť príjmu. Je preto dobré mať aj komerčné […]

Čítať viac

Úrazové a životné poistenie – aké sú rozdiely?

V podstate môžeme poistenie rozdeliť na úrazové, zdravotné a životné. Životné kryje hlavne riziko úmrtia, úrazové kryje také riziká, ktoré vznikli z dôvodu úrazu. Za úraz sa považuje napríklad aj udusenie, utopenie, zásah elektrického prúdu, dopravná nehoda a podobne. Zdravotné poistenie kryje riziká spojené s ochorením ako aj úhradu nákladov na poskytnutie zdravotnej starostlivosti a […]

Čítať viac

Ako získam najvýhodnejšie životné poistenie?

Najvýhodnejšie životné poistenie je také, ktoré najlepšie zodpovedá vašej životnej situácii. Mnoho klientov si mýli najvýhodnejšie so slovným spojením najlacnejšie. Najlacnejšie už vonkoncom nemusí byť najlepšie. Pre posúdenie všetkých týchto faktorov je najlepšie vyhľadať finančného sprostredkovateľa, ktorý má prehľad v produktoch všetkých poisťovní.     V prvom rade si treba odpovedať na otázku, či chcete mať […]

Čítať viac

Čo znamená životné poistenie bez sporenia?

Takéto životné poistenie znamená, že celá časť vášho poistného ide na krytie poistných rizík. Nič sa nesporí, ide o rizikové životné poistenie a ani na konci poistenia nedostane žiadnu nasporenú sumu, resp. poistnú sumu pre prípad dožitia. V prípade smrti vyplatí poisťovňa príbuzným poistné plnenie. Rodina môže takéto prostriedky využiť napríklad na splatenie úverov, leasingu […]

Čítať viac