Je to najrozšírenejší druh životného poistenia. Na druhej strane v dnešnej dobe je už veľmi ťažké zohnať kapitálové životné poistenie. Ponúka ich už iba pár poisťovní na Slovensku. Dôvodom je povinnosť poskytovať klientovi garanciu zhodnotenia. Ide teda o kombináciu životného poistenia so sporením. To znamená, že časť poistného ide na krytie poistných rizík a časť si sporíte. Poistné môžete zaplatiť jednorazovo vo vyššej sume alebo pravidelne a to mesačne, štvrťročne, polročne či ročne.  Poisťovňa za vás investuje nasporené čiastky do finančných nástrojov, ktoré vymedzuje zákon. Nevýhodou je, že výnosy nie sú veľké a vy neviete ovplyvniť investičnú stratégiu.

Kľúčové slová: