Dlhopisy sú akousi pôžičkou, ktorú poskytuje majiteľ dlhopisu emitentovi, teda tomu, kto dlhopis vydal. Dlhopis sa vydáva na dohodnutý čas a jeho majiteľ dostáva počas tejto doby v dohodnutých termínoch úroky. K termínu splatnosti dostane od emitenta aj hodnotu celého dlhopisu.

Existujú aj tzv. nulové dlhopisy (zero-bondy), ktoré nemajú žiadny pravidelný výnos. Hodnota nulového dlhopisu je však vyššia ako cena, za ktorú investor dlhopis skutočne kúpil. Napríklad kúpite dlhopis, ktorý má nominálnu hodnotu 10 tis. eur, ale v skutočnosti zaň zaplatíte 9 tis. eur. Na konci doby splatnosti potom dostanete 10 tis. eur.