Ak splácate hypotekárny úver a vaša finančná situácia sa vyvíja priaznivo, možno začnete uvažovať nad predčasným splatením hypotéky. Úver na bývanie môžete splatiť kedykoľvek a bez pokút či sankcií. Toto vám garantuje zákon o úveroch na bývanie.

Pri predčasnom splácaní hypotéky máte viac možností. V skratke sa dá povedať, že hypotéku je možné predčasne splatiť s poplatkom alebo bez poplatku.

Podľa zákona si môžu banky účtovať poplatok najviac 1 percento z predčasne splatenej sumy. Ak sa teda rozhodnete urobiť mimoriadnu splátku napríklad 30 tis. eur, výška poplatku môže byť maximálne 300 eur. S 1-percentným poplatkom je možné úver splatiť kedykoľvek – či už celý, alebo len jeho časť. Pri predčasnej splátke nedoplácate žiadne budúce úroky, splácate len zostatok nesplatenej istiny úveru.

Hypotekárny úver môžete splatiť kedykoľvek, ale banke budete musieť zaplatiť poplatok do výšky 1 percenta z uhradenej splátky.

Existujú však aj možnosti, ako splatiť hypotéku úplne bez poplatku. Bez poplatku môžete hypotéku splácať jedenkrát ročne, vo výročí podpisu úverovej zmluvy, maximálne však do výšky 20 % zo zostatku istiny úveru. Štandardne sa vám pri takejto predčasnej splátke zníži výška splátky. Je však možné s bankou dohodnúť aj skrátenie doby splácania a zachovanie výšky pôvodnej splátky. Banka si však za takéto služby zvykne účtovať poplatok.

Ešte dodáme, že detailnejšie možnosti predčasného splácania sa líšia podľa jednotlivých bánk. Niektoré majú možnosť splatiť ročne bez poplatku až do 40% zo zostatku istiny úveru.

Nezabúdajte však aj na to, že nie vždy sa oplatí predčasné splácanie hypotéky. V prípade, že peniaze investujete, ako to vysvetľuje tento blog, môže sa vám to z dlhodobého hľadiska oplatiť viac.