Úrokové sadzby na termínovaných vkladoch sa odvíjajú od doby fixácie. Fixácia môže byť rôzna a ponuka bánk sa v tomto líši. Niektoré banky ponúkajú fixáciu na jeden mesiac, niektoré aj na dva roky. V princípe platí, že čím dlhšia je fixácia, tým vyšší je úrok. Väčšina bank ponúka úrokové sadzby od 0,01 % za 1 mesiac fixácie, ale pri dlhšom období fixácie nájdeme aj ponuku s úrokovou sadzbou 2 %.

Termínovaný vklad je konzervatívny investičný nástroj s nízkou mierou zhodnotenia a nízkou likviditou, tzn. že sa neviete k svojim peniazom kedykoľvek dostať bez toho, aby ste nemuseli platiť sankciu.

Pre istú časť klientov funguje ako stabilizácia portfólia. Termínované vklady sú garantované štátom, takže predstavujú istotu pre tých, ktorí ju hľadajú. Na druhej strane, do termínovaných vkladov treba investovať s rozumom, pretože existujú nástroje s vyšším zhodnotením.