Termínový vklad je pomerne jednoduchý bankový sporiaci nástroj. Spočíva v tom, že do banky vložíte vklad, ktorý sa vám po dohodnutom období vyplatí späť aj s úrokom. Počas tohto obdobia je váš vklad fixovaný.

Fixácia môže byť rôzna a ponuka bánk sa v tomto líši. Niektoré banky ponúkajú fixáciu na jeden mesiac, niektoré aj na dva roky. V princípe platí, že čím dlhšia fixácia, tým vyšší úrok. S bankou sa môžete dohodnúť aj na predlžovaní fixácie.

Keď sa rozhodujete o termínovanom vklade je dôležité sledovať úroky, ale aj dobu fixácie finančných prostriedkov. Ak nedodržíte dobu fixácie, hrozí vám zo strany banky sankcia. Naštudujte si preto dobre zmluvné podmienky.

Termínovaný vklad je konzervatívny investičný nástroj s nízkou mierou zhodnotenia a nízkou likviditou, tzn. že sa neviete k svojim peniazom kedykoľvek dostať bez toho, aby ste nemuseli platiť sankciu.