Ak chcete stavať vlastný dom, najskôr sa musíte zaoberať stavebným pozemkom. Dobrou správou je, že aj na kúpu stavebného pozemku môžete získať hypotéku. Zlou, že je to náročnejšie ako v prípade dostavaného domu či bytu.

Ak niečo nazveme stavebný pozemok, znamená to, že ide o pozemok, na ktorom je možné stavať. Daná parcela je teda zahrnutá do územno-plánovacej informácie mesta alebo obce ako vhodná na výstavbu, prípadne má už aj vydané stavebné povolenie. Vydané stavebné povolenie môže mať pozitívny vplyv na schvaľovanie výšky % financovania hypotékou. Veľmi dôležitá je prístupová cesta, ktorá musí viesť k pozemku.

Banka môže mať problém financovať pozemky, ktoré nemajú vysokú hodnotu (napríklad pozemky na vidieku). Takýto pozemok banke nemusí stačiť ako zábezpeka. Klienti zvyčajne dostanú hypotéku na pozemok s LTV od 50 do 90 % (hodnoty pozemku podľa znaleckého posudku). Ak chcete získať na hypotéku 100 % kúpnej ceny pozemku, môžete dočasne k pozemku založiť aj inú nehnuteľnosť.

Klienti zvyčajne dostanú v prípade hypotéky na pozemok financovanie do výšky 50 až 90 % LTV.

Keď pôjdete do banky, budete potrebovať znalecký posudok na pozemok, návrh kúpnej zmluvy, identifikačné doklady, stavebné povolenie alebo územno-plánovaciu informáciu od mesta či obce.

Ak máte stavebné povolenie, môžete spojiť hypotéku na pozemok s výstavbou nehnuteľnosti. Banka v takom prípade posudzuje budúcu hodnotu stavby ako zabezpečenie a vy môžete riešiť hypotéku rovno aj na kompletnú výstavbu.

Kľúčové slová: