To, čo pokryje vaša životná poistka, závisí od konkrétnej poistnej zmluvy. Správne nastavená poistná zmluva by však mala obsahovať aspoň tieto krytia:

  1.      Smrť – na takú sumu, aby dokázala pokryť vaše úvery a náklady na pohreb.
  2.      Poistenie práceneschopnosti – sociálna poisťovňa vám vyplatí v prípade PN len časť príjmu. Je preto dobré mať aj komerčné poistenie. 
  3.      Invalidita

Ďalej odborníci odporúčajú aj tieto krytia:

  1.      Trvalé následky úrazu – minimálne v sume, aby ste vedeli zaplatiť liečbu a liečebné pomôcky.
  2.      Kritické choroby – platí to isté, čo v predchádzajúcom bode.

Okrem toho existujú aj ďalšie typy pripoistení, napríklad pripoistenie chirurgického zákroku, pripoistenie nezamestnanosti, pripoistenie asistenčných služieb a ďalšie.  

Tie by si mal klient dať do zmluvy v závislosti od jeho individuálnych potrieb. Vyššie uvedené krytia poistných rizík by však určite nemali chýbať na každej vhodne nastavenej poistnej zmluve. Okrem toho sú rovnako dôležité aj správne výšky poistných súm. Tie závisia najmä od výšky vášho mesačného príjmu a úverov.