Čo je kryté v životnom poistení?

To, čo pokryje vaša životná poistka, závisí od konkrétnej poistnej zmluvy. Správne nastavená poistná zmluva by však mala obsahovať aspoň tieto krytia:      Smrť – na takú sumu, aby dokázala pokryť vaše úvery a náklady na pohreb.      Poistenie práceneschopnosti – sociálna poisťovňa vám vyplatí v prípade PN len časť príjmu. Je preto dobré mať aj komerčné […]

Čítať viac

Úrazové a životné poistenie – aké sú rozdiely?

V podstate môžeme poistenie rozdeliť na úrazové, zdravotné a životné. Životné kryje hlavne riziko úmrtia, úrazové kryje také riziká, ktoré vznikli z dôvodu úrazu. Za úraz sa považuje napríklad aj udusenie, utopenie, zásah elektrického prúdu, dopravná nehoda a podobne. Zdravotné poistenie kryje riziká spojené s ochorením ako aj úhradu nákladov na poskytnutie zdravotnej starostlivosti a […]

Čítať viac

Čo znamená životné poistenie bez sporenia?

Takéto životné poistenie znamená, že celá časť vášho poistného ide na krytie poistných rizík. Nič sa nesporí, ide o rizikové životné poistenie a ani na konci poistenia nedostane žiadnu nasporenú sumu, resp. poistnú sumu pre prípad dožitia. V prípade smrti vyplatí poisťovňa príbuzným poistné plnenie. Rodina môže takéto prostriedky využiť napríklad na splatenie úverov, leasingu […]

Čítať viac