V podstate môžeme poistenie rozdeliť na úrazové, zdravotné a životné. Životné kryje hlavne riziko úmrtia, úrazové kryje také riziká, ktoré vznikli z dôvodu úrazu. Za úraz sa považuje napríklad aj udusenie, utopenie, zásah elektrického prúdu, dopravná nehoda a podobne. Zdravotné poistenie kryje riziká spojené s ochorením ako aj úhradu nákladov na poskytnutie zdravotnej starostlivosti a náklady spojené s ochorením (niekedy aj s úrazom).

Životné a úrazové poistenie majú spoločné to, že nás chránia v nešťastných situáciách pred prípadnými finančnými stratami. Typy balíkov poistení sa líšia od poisťovne k poisťovni a životné poistenie sa s úverovým prekrýva a tieto pojmy často splývajú do jedného, prípadne úrazové poistenie funguje ako pripoistenie k životnému poisteniu. Tak, ako životné poistenie môže obsahovať  poistenie na udalosti spojené s úrazom, tak aj úrazové poistenie zahŕňa smrť spôsobenú úrazom (treba si uvedomiť, že smrť úrazom je podskupinou smrti a teda príčina úmrtia klienta musí nastať iba v príčinnej súvislosti s úrazom).

Pri životnom poistení však máte navyše aj možnosť sporenia a zhodnocovania vašich vkladov, čo v úrazovom poistení nie je .