Ide o kombináciu životného poistenia s investovaním. Funguje tak, že časť sumy, ktorú do produktu vkladáte, sa použije na investovanie do podielových fondov. Sami si viete nastaviť investičnú stratégiu, čím môžete ovplyvniť výšku konečných výnosov. Nevýhodou investičného životného poistenia je, že nemáte garantovanú poistnú čiastku, ktorá vám má byť vyplatená po dožití.

Poistnú sumu získate v prípade investičného životného poistenia len v prípade smrti, nie dožitia stanového veku. V prípade dožitia dostávate len aktuálnu hodnotu vašej investície. Ďalšou nepríjemnosťou sú vysoké poplatky, ktoré znižujú výnosy. Výhodou je, že v niektorých typoch investičného životného poistenia je v prípade úmrtia vyplatená poistná suma pre prípad úmrtia. 

Kľúčové slová: