Čo je kryté v životnom poistení?

To, čo pokryje vaša životná poistka, závisí od konkrétnej poistnej zmluvy. Správne nastavená poistná zmluva by však mala obsahovať aspoň tieto krytia:      Smrť – na takú sumu, aby dokázala pokryť vaše úvery a náklady na pohreb.      Poistenie práceneschopnosti – sociálna poisťovňa vám vyplatí v prípade PN len časť príjmu. Je preto dobré mať aj komerčné […]

Čítať viac

Ako získam najvýhodnejšie životné poistenie?

Najvýhodnejšie životné poistenie je také, ktoré najlepšie zodpovedá vašej životnej situácii. Mnoho klientov si mýli najvýhodnejšie so slovným spojením najlacnejšie. Najlacnejšie už vonkoncom nemusí byť najlepšie. Pre posúdenie všetkých týchto faktorov je najlepšie vyhľadať finančného sprostredkovateľa, ktorý má prehľad v produktoch všetkých poisťovní.     V prvom rade si treba odpovedať na otázku, či chcete mať […]

Čítať viac

Čo znamená životné poistenie so sporením?

Takéto životné poistenie znamená, že časť vášho poistného ide na krytie finančných rizík a druhá časť sa investuje, prípadne sa z nej tvorí a zhodnocuje rezerva. Výhodou je, že v jednom produkte viete pokryť dva samostatné ciele. Výška poistného je samozrejme pri takomto poistení vyššia ako pri životnom poistení bez sporenia (rizikovom životnom poistení), pretože […]

Čítať viac

Komu a kedy sa oplatí životné poistenie?

Životné poistenie je akýmsi zabezpečením hlavne  vás a vašej rodiny pre prípad nešťastných a neočakávaných udalostí. Má zmierniť následky aspoň po finančnej stránke. Pred nástrahami tohto sveta nikto nie je imúnny a komukoľvek sa môže čokoľvek prihodiť. Práve preto sa dá povedať, že životné poistenie sa oplatí každému a predovšetkým tým, na ktorých príjme závisia […]

Čítať viac

Čo kryje povinné zmluvné poistenie

Rozsah toho, čo kryje povinné zmluvné poistenie, upravuje zákon. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že sú to výdavky, ktoré ste spôsobili tretím osobám. Poškodený má nárok od poisťovne na úhradu škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou, ďalej úhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ale napríklad aj preplatenie nákladov spojených s právnym zastupovaním. PZP kryje […]

Čítať viac

Čo nekryje povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie nekryje vo všeobecnosti škody, ktoré si spôsobíte sami. Či už ide o poškodenie vozidla, alebo náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou. Z PZP sa dajú uhradiť len také výdavky, ktoré spôsobíte niekomu inému. Ak si poškodíte svoje auto vlastnou vinou a nechce sa vám platiť za opravy z úspor, potrebujete mať uzatvorené havarijné poistenie, resp. pripoistenia […]

Čítať viac

Ako získať najlacnejšie poistenie auta

Najlacnejšie poistenie auta viete nájsť tak, že budete sondovať po rôznych porovnávačoch, prípadne si priamo obeháte všetky poisťovne (alebo váš maklér). Takto sa dá nájsť najlacnejšie poistenie. Na druhej strane vaším primárnym cieľom nie je poistiť sa čo najlacnejšie, ale tak, aby ste získali najvyššiu možnú hodnotu za peniaze, ktoré dávate poisťovni. Takto zistíte, že […]

Čítať viac

Cestovné poistenie a rizikové športy

Poisťovne si rizikové športy definujú veľmi rozdielne. To znamená, že ak raftovanie jedna poisťovňa považuje za rizikový šport, iná nemusí. Vo všeobecnosti však platí, že bežné rekreačné športy, ako sú lyžovanie v zahraničí alebo vychádzky do hôr, sú zahrnuté už v základom balíku poistenia. Pri rizikovejších aktivitách, ako je napríklad potápanie sa do väčšej hĺbky, sa už […]

Čítať viac

Kedy sa oplatí dlhodobé cestovné poistenie?

Dlhodobé cestovné poistenie (alebo celoročné cestovné poistenie) je pre vás vhodné vtedy, ak cestujete do zahraničia niekoľkokrát do roka, či už za prácou, za štúdiom alebo na dlhšiu dovolenku. Oproti krátkodobému cestovnému poisteniu vám prináša niekoľko výhod: Vychádza to lacnejšie, ako keby si uzatvorili napríklad päť krátkodobých cestovných poistení. Je pre vás jednoduchšie, ak budete […]

Čítať viac

Kedy sa oplatí krátkodobé cestovné poistenie?

Krátkodobé cestovné poistenie sa vám oplatí vtedy, ak cestujete do zahraničia na kratšie časové obdobie a sporadicky niekoľko krát do roka. To znamená, že ak ste typ cestovateľa, ktorý ide raz do roka na dovolenku do Chorvátska, prípadne ešte lyžovať do Álp. Ak idete len raz či dvakrát za rok do zahraničia na krátku dobu, oplatí […]

Čítať viac