Povinné zmluvné poistenie nekryje vo všeobecnosti škody, ktoré si spôsobíte sami. Či už ide o poškodenie vozidla, alebo náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou. Z PZP sa dajú uhradiť len také výdavky, ktoré spôsobíte niekomu inému. Ak si poškodíte svoje auto vlastnou vinou a nechce sa vám platiť za opravy z úspor, potrebujete mať uzatvorené havarijné poistenie, resp. pripoistenia k PZP.

PZP nekryje škody, ktoré si spôsobíte sami.

PZP taktiež nekryje ani výdavky, ktoré spôsobíte blízkym rodinným príslušníkom, s ktorými žijete v jednej domácnosti. Toto sa týka aj výdavkov za zdravotnú starostlivosť. Existujú aj ďalšie výnimky, ktoré poisťovňu zbavujú povinnosti uhrádzať poistné, napríklad ak škoda vznikne pri motoristických súťažiach.

Škoda sa prepláca z PZP len vtedy, ak vinník nehody je ochotný si priznať svoju chybu, je spísaná správa o nehode a vinník škodovú udalosť nahlásil svojej poisťovni, prípadne mu zavinenie priznala polícia. V prípade, že vinník nespolupracuje, alebo nie je známy, tak si vzniknuté náklady musíte platiť z vlastného alebo z havarijného poistenia. V oboch prípadoch vám zároveň odporúčame volať políciu, pretože škoda môže byť v skutočnosti vyššia, ako sa na prvý pohľad zdá.