Ako prebieha vyplatenie poistného plnenia zo životnej poistky pri úmrtí?

Poistné plnenie zo životnej poistky je vyplatené po dožití alebo v prípade poistnej udalosti, ktorou môže byť smrť. V závislosti od typu pripoistení potom aj invalidita, práceneschopnosť, kritická choroba alebo čokoľvek, čo je zahrnuté v poistnej zmluve. Životné poistky sa líšia svojím krytím, ako aj podmienkami, ktoré musia byť splnené, aby došlo k poistnému plneniu. […]

Čítať viac

Čo mi hrozí za nezaplatenie PZP

V princípe môžu nastať dve situácie. Jedna je taká, že máte zmluvu o poistení, ktorá však nie je zaplatená. Ak nastane poistná udalosť, poisťovňa túto poistnú udalosť síce uhradí poškodenému, ale od vás bude tieto náklady vymáhať, alebo aspoň časť z nich. Druhá možnosť je, že nie ste vôbec poistený. Potom vám hrozí sankcia od štátu a v prípade […]

Čítať viac

Čo kryje povinné zmluvné poistenie

Rozsah toho, čo kryje povinné zmluvné poistenie, upravuje zákon. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že sú to výdavky, ktoré ste spôsobili tretím osobám. Poškodený má nárok od poisťovne na úhradu škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou, ďalej úhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ale napríklad aj preplatenie nákladov spojených s právnym zastupovaním. PZP kryje […]

Čítať viac

Čo nekryje povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie nekryje vo všeobecnosti škody, ktoré si spôsobíte sami. Či už ide o poškodenie vozidla, alebo náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou. Z PZP sa dajú uhradiť len také výdavky, ktoré spôsobíte niekomu inému. Ak si poškodíte svoje auto vlastnou vinou a nechce sa vám platiť za opravy z úspor, potrebujete mať uzatvorené havarijné poistenie, resp. pripoistenia […]

Čítať viac

Čo je PZP?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vedením motorového vozidla. Náležitosti týkajúce sa PZP upravuje zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Podľa tohto zákona má každý držiteľ motorového vozidla s evidenčným číslom povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla. Ak […]

Čítať viac

Cestovné poistenie a rizikové športy

Poisťovne si rizikové športy definujú veľmi rozdielne. To znamená, že ak raftovanie jedna poisťovňa považuje za rizikový šport, iná nemusí. Vo všeobecnosti však platí, že bežné rekreačné športy, ako sú lyžovanie v zahraničí alebo vychádzky do hôr, sú zahrnuté už v základom balíku poistenia. Pri rizikovejších aktivitách, ako je napríklad potápanie sa do väčšej hĺbky, sa už […]

Čítať viac

Kedy sa oplatí dlhodobé cestovné poistenie?

Dlhodobé cestovné poistenie (alebo celoročné cestovné poistenie) je pre vás vhodné vtedy, ak cestujete do zahraničia niekoľkokrát do roka, či už za prácou, za štúdiom alebo na dlhšiu dovolenku. Oproti krátkodobému cestovnému poisteniu vám prináša niekoľko výhod: Vychádza to lacnejšie, ako keby si uzatvorili napríklad päť krátkodobých cestovných poistení. Je pre vás jednoduchšie, ak budete […]

Čítať viac

Kedy sa oplatí krátkodobé cestovné poistenie?

Krátkodobé cestovné poistenie sa vám oplatí vtedy, ak cestujete do zahraničia na kratšie časové obdobie a sporadicky niekoľko krát do roka. To znamená, že ak ste typ cestovateľa, ktorý ide raz do roka na dovolenku do Chorvátska, prípadne ešte lyžovať do Álp. Ak idete len raz či dvakrát za rok do zahraničia na krátku dobu, oplatí […]

Čítať viac

Koľko stojí havarijné poistenie auta?

Havarijné poistenie je drahšie ako povinné zmluvné poistenie. Dôvodom je väčšia pravdepodobnosť, že vznikne škoda na vašom aute – či už vaším pričinením alebo pričinením niekoho iného, kto si neuzná zavinenie (havarijné poistenie), než že škodu spôsobíte niekomu inému (PZP). Cena havarijného poistenia závisí od konkrétneho auta. Môže sa pohybovať v sume od 100 do niekoľko […]

Čítať viac

Platí havarijné poistenie aj v zahraničí?

Pri uzatváraní havarijného poistenia sa môžete v niektorých poisťovniach rozhodnúť, akú územnú platnosť bude mať vaše poistenie. Vo všeobecnosti platí na geografickom území Európy, ale môžete si vybrať, aby platilo len na území Slovenska, alebo na území určitých vybraných susedných štátov. Väčšina havarijných poistení, ktoré sa u nás robia, majú nastavenú územnú platnosť pre celú Európu. Samozrejme […]

Čítať viac