V princípe môžu nastať dve situácie. Jedna je taká, že máte zmluvu o poistení, ktorá však nie je zaplatená. Ak nastane poistná udalosť, poisťovňa túto poistnú udalosť síce uhradí poškodenému, ale od vás bude tieto náklady vymáhať, alebo aspoň časť z nich.

Druhá možnosť je, že nie ste vôbec poistený. Potom vám hrozí sankcia od štátu a v prípade poistnej udalosti vám bude zosobnená celá škoda.

Ak vôbec nemáte uzavreté PZP, hrozí vám pokuta od štátu.

Polícia môže od vás žiadať predloženie bielej karty (potvrdenie o platnom poistení zodpovednosti) pri ktorejkoľvek bežnej kontrole, ako aj pri evidencii motorového vozidla na dopravnom inšpektoráte. Ak nemáte uzatvorené poistenie, hrozí vám pokuta až do výšky 3319,39 eur.

V prípade, že spôsobíte niekomu škodu a nemáte uzatvorené PZP, poškodeného môže odškodniť aj Slovenská kancelária poisťovateľov, ktorá si potom túto sumu bude vymáhať od vás.

Kľúčové slová: