Ako dať výpoveď PZP z dôvodu predaja vozidla?

Keď podávate výpoveď PZP z dôvodu predaja vozidla, výhodou je, že nie ste obmedzení žiadnymi lehotami. Výpoveď teda môžete podať kedykoľvek a platnosť nadobúda v deň prepisu na technickom preukaze. V týchto situáciách už mnohé poisťovne akceptujú aj naskenovanú výpoveď zaslanú elektronicky, ale tá musí byť podpísaná poistníkom. Ak dávate výpoveď PZP z dôvodu predaja vozidla, poisťovňa vám akceptuje […]

Čítať viac

Ako dať výpoveď PZP

Výpoveď nemôžete dať bezdôvodne kedykoľvek, musíte mať na to dôvod, alebo to musíte urobiť vo vymedzenej lehote. Poďme najskôr k lehotám. Po uzavretí poistnej zmluvy máte dva mesiace na odstúpenie od poistnej zmluvy. Po každej poistnej udalosti máte lehotu jedného mesiaca, aby ste si overili, či poisťovňa koná pri poistnej udalosti podľa vašich očakávaní a na základe […]

Čítať viac

Čo mi hrozí za nezaplatenie PZP

V princípe môžu nastať dve situácie. Jedna je taká, že máte zmluvu o poistení, ktorá však nie je zaplatená. Ak nastane poistná udalosť, poisťovňa túto poistnú udalosť síce uhradí poškodenému, ale od vás bude tieto náklady vymáhať, alebo aspoň časť z nich. Druhá možnosť je, že nie ste vôbec poistený. Potom vám hrozí sankcia od štátu a v prípade […]

Čítať viac

Čo kryje povinné zmluvné poistenie

Rozsah toho, čo kryje povinné zmluvné poistenie, upravuje zákon. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že sú to výdavky, ktoré ste spôsobili tretím osobám. Poškodený má nárok od poisťovne na úhradu škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou, ďalej úhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ale napríklad aj preplatenie nákladov spojených s právnym zastupovaním. PZP kryje […]

Čítať viac

Čo nekryje povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie nekryje vo všeobecnosti škody, ktoré si spôsobíte sami. Či už ide o poškodenie vozidla, alebo náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou. Z PZP sa dajú uhradiť len také výdavky, ktoré spôsobíte niekomu inému. Ak si poškodíte svoje auto vlastnou vinou a nechce sa vám platiť za opravy z úspor, potrebujete mať uzatvorené havarijné poistenie, resp. pripoistenia […]

Čítať viac

Čo je PZP?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vedením motorového vozidla. Náležitosti týkajúce sa PZP upravuje zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Podľa tohto zákona má každý držiteľ motorového vozidla s evidenčným číslom povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla. Ak […]

Čítať viac

Ako získať najlacnejšie poistenie auta

Najlacnejšie poistenie auta viete nájsť tak, že budete sondovať po rôznych porovnávačoch, prípadne si priamo obeháte všetky poisťovne (alebo váš maklér). Takto sa dá nájsť najlacnejšie poistenie. Na druhej strane vaším primárnym cieľom nie je poistiť sa čo najlacnejšie, ale tak, aby ste získali najvyššiu možnú hodnotu za peniaze, ktoré dávate poisťovni. Takto zistíte, že […]

Čítať viac

Koľko stojí havarijné poistenie auta?

Havarijné poistenie je drahšie ako povinné zmluvné poistenie. Dôvodom je väčšia pravdepodobnosť, že vznikne škoda na vašom aute – či už vaším pričinením alebo pričinením niekoho iného, kto si neuzná zavinenie (havarijné poistenie), než že škodu spôsobíte niekomu inému (PZP). Cena havarijného poistenia závisí od konkrétneho auta. Môže sa pohybovať v sume od 100 do niekoľko […]

Čítať viac

Čo je havarijné poistenie

Havarijné poistenie je poistenie vlastného motorového vozidla proti škodám, ktoré sa na ňom môžu prihodiť. Uplatňujete si ho najmä vtedy, ak si vaším zavinením pri nehode spôsobíte škodu na vlastnom vozidle. Ak by vám škodu spôsobil niekto iný, plnenie by mohlo ísť z vinníkového poistenia zodpovednosti, napr. PZP. Havarijné poistenie sa vzťahuje aj na situácie, keď […]

Čítať viac