Havarijné poistenie je poistenie vlastného motorového vozidla proti škodám, ktoré sa na ňom môžu prihodiť. Uplatňujete si ho najmä vtedy, ak si vaším zavinením pri nehode spôsobíte škodu na vlastnom vozidle. Ak by vám škodu spôsobil niekto iný, plnenie by mohlo ísť z vinníkového poistenia zodpovednosti, napr. PZP. Havarijné poistenie sa vzťahuje aj na situácie, keď je naše vozidlo zničené nejakou živelnou udalosťou – napr. krúpami či vetrom, alebo na škody, ktoré spôsobili napríklad vandali, alebo zlodeji.

Je to dobrovoľné poistenie, na rozdiel od PZP, ktoré je zo zákona povinné. Havarijné poistenie môže mať rôzny rozsah krytia, preto si treba dobre preštudovať poistné podmienky – predovšetkým výluky, aby vás nečakalo nepríjemné prekvapenie. Poisťovňa vám nemusí vždy uhradiť celú sumu, alebo všetky servisné náklady, ale len ich časť.

Havarijné poistenie je na rozdiel od PZP dobrovoľné.

Súčasťou havarijného poistenia bývajú aj asistenčné služby. Pre tých náročnejších je možné vybrať si rozsiahlejší balík asistenčných služieb. Zahŕňajú napríklad opravu defektu, odtiahnutie, ale môžu dokonca zahŕňať aj právnu asistenciu.