Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vedením motorového vozidla. Náležitosti týkajúce sa PZP upravuje zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Podľa tohto zákona má každý držiteľ motorového vozidla s evidenčným číslom povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla. Ak ste držiteľom motorového vozidla, tak zodpovedáte za škody spôsobené týmto vozidlom tretím osobám. Sem patria aj škody spôsobené štátu – napr. keď poškodíte pri nehode dopravnú značku.

Každý držiteľ motorového vozidla s evidenčným číslom má povinnosť uzavrieť PZP.

Kľúčové slová: