Poisťovne si rizikové športy definujú veľmi rozdielne. To znamená, že ak raftovanie jedna poisťovňa považuje za rizikový šport, iná nemusí.

Vo všeobecnosti však platí, že bežné rekreačné športy, ako sú lyžovanie v zahraničí alebo vychádzky do hôr, sú zahrnuté už v základom balíku poistenia. Pri rizikovejších aktivitách, ako je napríklad potápanie sa do väčšej hĺbky, sa už musíte pripoistiť.

A pokojne môžete naraziť na poisťovne, ktoré budú mať určitý šport vo výlukách a preto vás nepoistia. Poisťovne majú k adrenalínovým športom odmietavejší postoj. Aj v prípade, že vás poistia, sa treba pripraviť na to, že to nemusí byť lacné. Medzi takéto športy patrí spomínané potápanie, ale aj lietanie, motoristické športy, horolezectvo či bojové športy.

Pri adrenalínových športoch budete potrebovať pripoistenie. Častokrát sú však určité športy vo výlukach.

Poisťovne neposudzujú len to, o aký šport ide, ale aj aký typ športovca ste. Rozdielne potom pristupujú k rekreačným športovcov a k profesionálom. Rekreační športovci, ktorí si zašportujú len príležitostne, nedostávajú žiadne rizikové prirážky. Na druhej strane, amatérski športovci, ktorí športujú súťažne, alebo profesionáli, už rizikové prirážky dostávajú.