Najvýhodnejšie životné poistenie je také, ktoré najlepšie zodpovedá vašej životnej situácii. Mnoho klientov si mýli najvýhodnejšie so slovným spojením najlacnejšie. Najlacnejšie už vonkoncom nemusí byť najlepšie. Pre posúdenie všetkých týchto faktorov je najlepšie vyhľadať finančného sprostredkovateľa, ktorý má prehľad v produktoch všetkých poisťovní.    

V prvom rade si treba odpovedať na otázku, či chcete mať len kryté rôzne riziká, alebo si chcete popri poistení aj sporiť a po dožití sa konca poistenia vám tak bude vyplatená nasporená suma.

Pri posudzovaní vašej životnej situácie do hry vstupujú aj také faktory ako je vek, váš zdravotný stav či profesia, ale samozrejme aj to, aké typy nešťastných udalostí chcete mať pokryté. Dnes sú už zmluvy životného poistenia veľmi flexibilné. Dá sa v nich nastaviť napríklad výška poistných súm, jednotlivé doby poistenia či rozsah krytia.

Kľúčové slová: