Takéto životné poistenie znamená, že časť vášho poistného ide na krytie finančných rizík a druhá časť sa investuje, prípadne sa z nej tvorí a zhodnocuje rezerva. Výhodou je, že v jednom produkte viete pokryť dva samostatné ciele.

Výška poistného je samozrejme pri takomto poistení vyššia ako pri životnom poistení bez sporenia (rizikovom životnom poistení), pretože poistné sa zvyšuje o sporiacu časť.

Existujú dva druhy životného poistenia so sporením – investičné a kapitálové.

Hlavný rozdiel medzi nimi je v tom, že kým pri kapitálovom máte garantované zhodnotenie rezervy o tzv. technickú úrokovú mieru a viete presne koľko dostane na konci poistenia (hovorí sa tomu poistná suma pre prípad dožitia), pri investičnom životnom poistení sa zhodnotenie môže líšiť podľa investičnej stratégie, ktorú si zvolíte.

Kľúčové slová: