Čo znamená životné poistenie so sporením?

Takéto životné poistenie znamená, že časť vášho poistného ide na krytie finančných rizík a druhá časť sa investuje, prípadne sa z nej tvorí a zhodnocuje rezerva. Výhodou je, že v jednom produkte viete pokryť dva samostatné ciele. Výška poistného je samozrejme pri takomto poistení vyššia ako pri životnom poistení bez sporenia (rizikovom životnom poistení), pretože […]

Čítať viac

Komu a kedy sa oplatí životné poistenie?

Životné poistenie je akýmsi zabezpečením hlavne  vás a vašej rodiny pre prípad nešťastných a neočakávaných udalostí. Má zmierniť následky aspoň po finančnej stránke. Pred nástrahami tohto sveta nikto nie je imúnny a komukoľvek sa môže čokoľvek prihodiť. Práve preto sa dá povedať, že životné poistenie sa oplatí každému a predovšetkým tým, na ktorých príjme závisia […]

Čítať viac

Čo je životné poistenie?

Životné poistenie je dobrovoľné zmluvné finančné zabezpečenie pre prípad nepredvídateľných a nešťastných udalostí. Životné poistenie zvykne mať aj ďalšiu funkciu a to zhodnocovanie finančných prostriedkov. Vtedy hovoríme o investičnom alebo kapitálovom životnom poistení. Ak životné poistenie neobsahuje sporiacu zložku, hovoríme o rizikovom životnom poistení. K životnému poisteniu existujú aj rôzne pripoistenia úrazu, choroby, hospitalizácie, straty […]

Čítať viac

Aký je rozdiel medzi kapitálovým a investičným životným poistením?

Kapitálové aj investičné životné poistenie majú dva ciele. V prvom rade sa jedná o životné poistenie, to znamená, že oba produkty vám poskytujú poistnú ochranu, ak by sa vám niečo stalo. Druhým cieľom je sporenie a zhodnocovanie vašich úspor. A tu prichádza odlišnosť. Pri investičnom životnom poistení sa časť sumy, ktorú do produktu vkladáte, použije na investovanie. Vy […]

Čítať viac