Životné poistenie je dobrovoľné zmluvné finančné zabezpečenie pre prípad nepredvídateľných a nešťastných udalostí. Životné poistenie zvykne mať aj ďalšiu funkciu a to zhodnocovanie finančných prostriedkov. Vtedy hovoríme o investičnom alebo kapitálovom životnom poistení. Ak životné poistenie neobsahuje sporiacu zložku, hovoríme o rizikovom životnom poistení. K životnému poisteniu existujú aj rôzne pripoistenia úrazu, choroby, hospitalizácie, straty príjmu a podobne.

Životné poistenie si teda ľudia uzatvárajú, aby boli finančné krytí pre prípad nešťastných udalostí, nielen v prípade úmrtia. Výpadok či pokles príjmu, doplatky za lieky, nesplatené úvery – to všetko sú neočakávané výdavky, na ktoré možno nemáte vytvorenú finančnú rezervu vo výške, ktorá by vám zabezpečila dôstojný štandard na obdobie minimálne roka alebo dvoch. V takom prípade budete šťastní, že máte kvalitné poistenie.

Kľúčové slová: