Poznáme tieto typy podielových fondov: peňažné, dlhopisové, zmiešané, akciové a fondy nehnuteľností.

Výber konkrétneho z nich záleží na tom, aký typ investora ste, ako pristupujete k riziku v živote, aké máte očakávania o výkonnosti a či ide o dlhodobé alebo krátkodobé investovanie.

Vo všeobecnosti sa pri krátkodobom investovaní odporúča viac konzervatívna stratégia, teda peňažný alebo dlhopisový fond. Tie však v poslednej dobe majú veľmi nízke zhodnotenie, za čo môžu záporné úrokové sadzby Európskej centrálnej banky. Tieto fondy sa oplatí porovnávať v rámci svojej kategórie, pretože niektoré môžu dosahovať vyššiu výkonnosť ako iné.

Ak chcete investovať dlhodobejšie, skúste zmiešaný, akciový fond alebo fond nehnuteľností.