Najlepšie je, ak si najskôr sadnete s finančným poradcom a ujasníte si niekoľko vecí:

Prvoradou otázkou je, akú sumu máte k dispozícii a či chcete investovať jednorazovo, alebo pravidelne. Je to 50 eur mesačne? Alebo chcete zainvestovať jednorazovo 1 000, 5 000 či 10 000 eur?

Tiež musíte vedieť, kedy očakávate návratnosť investície, teda ako dlho môžete nechať vaše peniaze pracovať .

Treťou otázkou je, že aký je váš rizikový profil – teda aký máte vzťah k riziku.

Myslite aj na to, čo je cieľom investície. Ak je vaším cieľom nová strecha či rekonštrukcia domu, dobrou investíciou je stavebné sporenie.

Podľa odpovedí vám poradca odporučí najvhodnejší investičný nástroj. Na finančnom trhu máte k dispozícií v podstate tisíce možností na investovanie peňazí. Podielové fondy, investičné zlato, nehnuteľnosti, dlhopisy, zero-bondy, termínované vklady, akcie a ďalšie. Každý z týchto nástrojov má svoje výhody a nevýhody.

Po výbere nástroja si vyberiete spoločnosť, napríklad podľa aktuálnych úrokových sadzieb či podmienok a podpíšete s ňou zmluvu. Môže ísť o banku, správcovskú spoločnosť alebo inú finančnú inštitúciu.

Pri investovaní je jedno, aký máte príjem – dá sa investovať už aj od 10-tich eur mesačne. Niektoré spôsoby investovania sú na presne vymedzený časový horizont (dlhopisy, termínované vklady), niektoré sú v tomto flexibilnejšie (podielové fondy) a peniaze si môžete kedykoľvek vybrať.