Do akcií nemôžete investovať sami, pretože na to nemáte licenciu. Máte teda dve možnosti. Ak chcete do akcií investovať priamo, môžete vyhľadať brokera s licenciou, podpísať s ním zmluvu a potom mu budete dávať pokyny, aké akcie má kupovať.

Druhá možnosť je jednoduchšia. Kúpite si investičnú stratégiu prostredníctvom podielového fondu, ktorý má vo svojom portfóliu akcie. O takýto fond sa stará portfóliový manažér, čiže vy nemusíte neustále sledovať vývoj akciového trhu.

Investovanie do akcií nie je jednoduché, pretože tie dokážu rovnako prudko stúpať ako klesať. Veľa investorov do nich vnáša zbytočne veľa emócií. Z dlhodobého hľadiska a pri správne zvolenej stratégii však prinášajú najvyššie zhodnotenie.