V prvom kroku si sadnite s finančným poradcom a preberte vašu investičnú stratégiu. Na základe vášho rizikového profilu a očakávanej návratnosti investície vám finančný poradca vyberie vhodný podielový fond. Existuje 5 typov fondov:  peňažné, dlhopisové, zmiešané, akciové a fondy nehnuteľností.

Následne sa vyberie spoločnosť, podpíše sa zmluva a urobí sa záznam zo stretnutia. Klient dostane číslo účtu a inštrukcie k platbe. Vklady posiela buď pravidelne na mesačnej báze alebo jednorazovo.

Za tieto vklady sa nakupujú podiely vo fonde. Podielový fond spravuje portfóliový manažér, ktorý za vklady nakupuje akcie, komodity, dlhopisy a ďalšie nástroje podľa investičnej stratégie daného fondu. Hodnota tohto podielu môže buď rásť alebo klesať.

Keď chcete získať späť svoje peniaze, musíte predať svoj podiel. Fondy na to majú internetbanking, do ktorého sa jednoducho prihlásite a zrealizujete odpredaj. Ďalšou možnosťou je kontaktovať vášho finančného poradcu, ktorý to vyrieši za vás.

Pri podielových fondoch treba sledovať aj poplatky, ktoré nie sú nízke. Pri niektorých fondoch môžu byť poplatky také vysoké, že pohltia celé zhodnotenie fondu.