Podľa štatistík si Slováci síce odkladajú peniaze, ale tie väčšinou držia na bežných, sporiacich alebo termínovaných účtoch v bankách s minimálnym či nulovým zhodnotením. Robí to tak deväť z desiatich domácností a z pohľadu zhodnocovania financií je to asi najhoršia možnosť. Časť z vašich úspor takto každoročne prehltne inflácia.

Jeden z najčastejších omylov neskúsených investorov je predstava, že na investovanie musíte mať k dispozícii veľkú sumu peňazí. V skutočnosti vám postačuje už aj niekoľko desiatok eur mesačne. Stačí jeden jednoduchý produkt, do ktorého budete pravidelne investovať aspoň 10 % vášho príjmu.

Investovať sa dá začať aj vtedy, ak si viete na tento účel každý mesiac odložiť aspoň pár desiatok eur.

Zadefinujte si ciele. Jednoduchšie sa vám bude odkladať každý mesiac časť výplaty, ak viete, čo je vaším cieľom. S daným cieľom potom súvisí aj výber vhodného investičného produktu a nastavenie adekvátnej sumy.

Najbežnejšou formou investovania sú podielové fondy. Tie má v ponuke takmer každá banka či finančný poradca. Ide o formu kolektívneho investovania, pretože si kupujete podiel na spoločnej väčšej investícii. Existujú rôzne typy fondov – akciové, dlhopisové, zmiešané a ďalšie.

Rizikovejšou formou sú akcie, ktoré však prinášajú aj najvyššie zhodnotenie. Okrem toho sa dá ešte investovať do dlhopisov, nehnuteľností či do komodít. Ďalšou zaujímavou investičnou príležitosťou je zlato, ktoré zaznamenalo za posledné desaťročie vysoký rast.

Porovnajte si vo FinGO porovnávači vaše možnosti investovania.