Môžeme povedať, že sporenie je skôr kumulovanie úspor v bankách. Má veľmi nízke a garantované zhodnotenie, ale viete sa k peniazom kedykoľvek dostať. Je ideálne pre udržanie si krátkodobej finančnej rezervy, pretože neexistuje pri ňom riziko, ale nie je vhodné pre dlhodobé zhodnocovanie finančných prostriedkov. Dôvodom sú veľmi nízke úroky. Rozdiel je aj v tom, že pri sporení si odkladáte určitú sumu na pravidelnej, typicky mesačnej báze.

Technicky medzi sporením a investovaním rozdiel nie je, pretože banka naakumulované úspory investuje a zhodnocuje, akurát volí konzervatívnejšie stratégie.

Typickými sporiacimi produktmi sú bežný účet, sporiaci účet alebo termínovaný vklad. Typickými investičnými nástrojmi zase podielové fondy, dividendy, akcie alebo investičné zlato.