Zložené úročenie je druh úročenia, pri ktorom sa neúročí len istina, ale aj úroky z predchádzajúceho obdobia. Úrok z predchádzajúceho obdobia je znova investovaný a zvyšuje tak základ na úročenie v ďalšom období. V podstate dochádza k úročeniu úrokov.
Efekt zloženého úročenia sa síce nedostaví okamžite, ale v dlhodobom časovom horizonte 20 či 30 rokov je jeho sila enormná. Zložené úročenie predstavuje najčastejšiu formu úročenia v bankách.