Podielové fondy sú najpopulárnejší nástroj kolektívneho investovania na finančnom trhu. Ich výhodou je, že nemusíte byť expert na finančné trhy. O vaše peniaze, ako aj tisíce ďalších investícií, sa stará portfólio manažér. Ten sa nemôže správať úplne svojvoľne. Každý podielový fond má svoj štatút, podľa ktorého sa spravuje.

Podielové fondy spravuje správcovská spoločnosť a spomínaný portfólio manažér, ktorý je jej zamestnancom. Správcovská spoločnosť nevlastní majetok v danom podielovom fonde. Majetok vlastnia investori, ktorí do neho vložili svoje financie. Portfólio manažér potom nakupuje za tento majetok dlhopisy, akcie a iné finančné nástroje podľa štatútu fondu.

Existujú rôzne typy fondov: peňažné, dlhopisové, zmiešané, akciové a fondy nehnuteľností. Výber fondu závisí od preferovanej investičnej stratégie a vašej ochoty ísť do rizika. Ďalšou výhodou podielových fondov je, že sa dá do nich investovať už od malej sumy a viete sa potom k svojim výnosom dostať už v priebehu niekoľkých dní.