Okolo investovania panuje mýtus, že investovanie je určené len pre bohatých ľudí. Nie je to pravda. Investovanie sa v dnešnej dobe širokého spektra investičných nástrojov stalo dostupné pre kohokoľvek.

Suma peňazí potrebná na investovanie závisí od výberu investičného nástroja. Dokonca aj v rámci toho istého nástroja môžu existovať rozdiely medzi ponukami spoločností a bánk. Napríklad pri termínovanom vklade niektoré banky požadujú minimálny vklad od 100 eur, iné zase od 500 eur. Rozdiely môžu byť veľké.

V princípe však platí, že investovať sa dá už od veľmi nízkej sumy, napríklad od 15 eur mesačne. Takéto minimálne sumy na investovanie uvádzajú viaceré podielové fondy. Pri investičnom zlate sa suma pohybuje od 50 eur mesačne.

Pri niektorých nástrojoch investujete jednorazovo vyššiu sumu, pri niektorých zase pravidelnú mesačnú splátku.