Ako prebieha vyplatenie poistného plnenia zo životnej poistky pri úmrtí?

Poistné plnenie zo životnej poistky je vyplatené po dožití alebo v prípade poistnej udalosti, ktorou môže byť smrť. V závislosti od typu pripoistení potom aj invalidita, práceneschopnosť, kritická choroba alebo čokoľvek, čo je zahrnuté v poistnej zmluve. Životné poistky sa líšia svojím krytím, ako aj podmienkami, ktoré musia byť splnené, aby došlo k poistnému plneniu. […]

Čítať viac

Komu a kedy sa oplatí životné poistenie?

Životné poistenie je akýmsi zabezpečením hlavne  vás a vašej rodiny pre prípad nešťastných a neočakávaných udalostí. Má zmierniť následky aspoň po finančnej stránke. Pred nástrahami tohto sveta nikto nie je imúnny a komukoľvek sa môže čokoľvek prihodiť. Práve preto sa dá povedať, že životné poistenie sa oplatí každému a predovšetkým tým, na ktorých príjme závisia […]

Čítať viac