Daňový bonus získate za splnenia určitých podmienok. Funguje ako forma daňovej úľavy a môžete si ju uplatniť pri podaní daňového priznania alebo ročného zúčtovania preddavkov, ktoré robia po skončení kalendárneho roka zamestnávatelia. Daňový bonus  si môžete uplatňovať počas obdobia piatich rokov od požiadania o úver a splnenia podmienok.

Podmienky na získanie daňového bonusu sú upravené zákonom a sú to tieto:

  • Vek maximálne 35 rokov (najmenej 18 rokov) v čase podania žiadosti o úver. Ak sa jedná o dvojicu, musia spĺňať vekovú hranicu obaja.
  • Priemerný hrubý príjem pri podpise úverovej zmluvy nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej hrubej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Ak sa jedná o dvojicu, hranica spoločného príjmu je 2,6 násobok priemernej hrubej mzdy.
  • Účelom úveru by mala byť kúpa, rekonštrukcia alebo výstavba jednej nehnuteľnosti určenej na bývanie.
  • Podpora sa týka len úveru do výšky 50 000 eur. Úver môže byť aj vyšší, ale podpora sa bude týkať len úrokov zo sumy maximálne 50 000 eur.

Daňový bonus je možné si uplatniť do výšky 50 % zo zaplatených úrokov a maximálne 400 eur ročne. V prípade, že úver splácajú viaceré osoby, tak daňový bonus si môže uplatniť len hlavný dlžník.

Kľúčové slová: