Najčastejšími dôvodmi pre zamietnutie hypotéky býva nedostatočný príjem a tiež zlá platobná disciplína, teda neuhrádzanie mesačných splátok úverov riadne a včas. Pri výške príjmu nejde len o schopnosť splácať výšku samotných splátok. Banka prihliada aj na to, aby vám ostala každý mesiac na účte dostatočná rezerva.

Medzi ďalšie dôvody zamietnutia patria tieto:

  • Neskončila vám skúšobná doba v zamestnaní
  • Pracovná zmluva na dobu určitú – ak žiadate o hypotéku tesne pred skončením takejto zmluvy. V minulosti robili banky s prácou na dobu určitú väčšie problémy. Dnes môže banka žiadať, aby bola zmluva uzavretá minimálne na rok alebo aspoň raz obnovená a nemala by končiť v dohľadnej dobe.
  • Existujúce dlhy
  • Ste čerstvý živnostník – banka totiž posudzuje váš príjem na základe posledného daňového priznania.
  • Máte akékoľvek omeškanie na existujúcich úveroch. Omeškanie sa objaví v úverovom registri, ku ktorému majú prístup všetky banky.
  • Máte exekúciu na nehnuteľnosti, ktorú chcete založiť.
  • Žiadate v banke, v ktorej máte exekúciu na účte
  • Keď ste mali v minulosti zamietnutý úver – v takých prípadoch viete dostať výnimku
  • V dobe splatnosti úveru budete mať už viac ako 65 rokov

Viacero z týchto dôvodov však závisí od podmienok konkrétnej banky. Kým v niektorej problém mať nemusíte, v inej už áno. Preto je dobré poznať podmienky jednotlivých bank a vybrať si takú banku, ktorá je voči vašim slabinám benevolentnejšia.